Medlemsskab

Medlemsskab af FDF Odense 10 Dalum-Hjallese koster kr. 1.800,- (4 rater af 450,- kr.) per år for alle medlemmer. Kontingentsatsen er inklusiv weekendture, aktivitetsdage og lignede. (Sommerlejr betales særskilt).

Indmeldelsesblanket findes her eller uddeles på FDF-klassen.

Forbundsskjote

Vi har vores forbundsskjorte på, når vi mødes. Når du er blevet medlem kan du købe en i vores butik. Du kan også købe en brugt i kredshuset.