Lederne i FDF er vigtige og afgørende for børnene får en god oplevelse. Det er vigtigt at børn og unge i FDF oplever voksne som møder dem i øjenhøjde og har noget på hjertet.

Men det er ikke kun børnene, der får noget ud af, at du er frivillig leder. Som leder får du også mange gode oplevelser, et tæt fællesskab, praktiske ledelseserfaringer og mulighed for en bred lederuddannelse. Det viser sig i praksis både at pynte på ethvert CV og give erfaringer, der kan udnyttes i mange jobs i erhvervslivet.

FDF tilbyder dig hele tiden uddannelse til at blive bedre som leder. Det gælder både inden for de bløde værdier omkring pædagogik og holdninger, og mere konkrete om aktiviteter og afholdelse af møder og lejre. Uddannelsen er i høj grad praktiskorienteret, og den vigtigste uddannelse er da også den, der finder sted i dagligdagen i kredsen; sammen med børnene og de andre ledere.

Har du lyst til at blive leder hos os, så send en mail til kredslederen: kredsleder@FDFiOdense.dk