Kære forældre til børn i FDF Odense 10 Dalum-Hjallese

I FDF Odense 10 Dalum-Hjallese har vi i bestyrelsen besluttet at sætte kontingentet op. Fra kr. 900,- til kr. 1.800,- (4 rater af 450,- kr.) per år for alle medlemmer, med virkning fra efterårssæsonen 2018. Den nye kontingent stats er inklusiv weekendture, aktivitetsdage og lignede. (Sommerlejr betales særskilt).

Det er måske ikke Jer alle, der ved det, men alt børnearbejdet i FDF er baseret påfrivillige kræfter. Det betyder, at lederne er ulønnede og betaler ligesom børnene for at være med. Det er altså noget anderledes, end det I måske oplever i f.eks. mange sportsforeninger og ved andre fritidsaktiviteter Jeres børn går til. Hvor instruktørerne får et honorar eller løn for at lede og træne de forskellige hold, eller deltager gratis i stævner og kurser.

Lederne påde forskellige børnehold i FDF Odense 10 Dalum-Hjallese yder en kolossal indsats med at planlægge og afholde de ugentlige børnemøder, arrangere og deltage i weekendture, og landsdelsarrangementer, samt den årlige sommerlejr.

Vi har i bestyrelsen fundet en model, hvor børnene har mulighed for at tjene til kontingentbetaling (Rate 2,3 og 4) ved at sælge lodsedler. Der kan tjenes 10 kr. pr. solgte lodseddel. I kan som forældre bestille lodsedler på forhånd, og betale i det de udleveres. Salgsperioden er fra den 17. august til den 26. oktober 2018.

Vi håber derfor påJeres forståelse for denne stigning. – Det er fortsat en billig (og såabsolut den bedste!) fritidsaktiviteter Jeres børn kan gåtil. FDF Odense 10 Dalum-Hjallese har en velfungerende og meget aktiv lederflok, og det er en af forklaringerne på, at det er så sjovt at være FDF’er i Dalum-Hjallese.

Medlemsoplysninger:
Vi vil meget gerne begynde at bruge mail som kommunikationsform til kontingent opkrævninger og andre generelle indbydelser og informationer. Derfor har vi stort behov for at fåjeres mail adresser opdateret i vores kartotek. Det vil være en stor hjælp hvis i vil sende en mail til kasserer@FDFiOdense.dkmed barnets navn og mail adresse. Du giver ved at tilmelde dig dit samtykke til, at vi bruger dine persondata til at sende dig informationsmails.

De bedste FDF hilsener fra bestyrelsen

FDF Odense 10 Dalum-Hjalleses bestyrelse